Add to Google

Spellingsregels van het Nederlands


Inleiding

Beginselen van de Nederlandse spelling
beginsel van de standaarduitspraak
beginsel van de gelijkvormigheid
beginsel van de etymologie

Klinkers
verenkeling van lange klinkers in een open lettergreep
verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep
/ee/ op het eind van een inheems woord
/ee/ op het eind van een Frans woord
ie of i?
oo voor ch
u voor w
gesloten lettergreep voor -aard, -aardig, -achtig
ei of ij?
au of ou?

Medeklinkers
k of c?
k of qu?
t of th?
s of z?
x of ks?

Accenttekens
vernederlandste Franse woorden
niet-aangepaste Franse woorden

Klemtoonteken en uitspraaktekens
klemtoonteken
uitspraaktekens

Los, aaneen of met een koppelteken?
woordgroep los
samenstelling en afleiding aaneen
samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken
afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord
samenkoppeling met koppelteken
samenkoppeling in samenstelling
woordgroep in samenstelling
woordgroep of samenstelling?
aaneenschrijven van telwoorden
andere betekenis - anders geschreven

Klinkerbotsing
welke klinkers botsen?
hoe klinkerbotsing te vermijden?
schema
drie of meer opeenvolgende klinkerletters in ongelede woorden en afleidingen

Samenstelling met tussenletters -e- of -en-
hoofdregel
drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen
drie uitzonderingen op de hoofdregel

Afleiding met tussenletters -e- of -en-
afleiding zonder tussen-n
afleiding met -achtig, -dom of -schap

Samenstelling of afleiding met of zonder tussenletter-s-
hoorbare tussenklank
twee sisklanken

Werkwoorden
zoek de stam
tegenwoordige tijd
verleden tijd van regelmatige werkwoorden
voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden
verleden tijd van onregelmatige werkwoorden
voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden
gebiedende wijs

Engelse woorden in het Nederlands
Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los
vervoeging van Engelse werkwoorden

Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden
regelmatige meervoudsvormen
woorden die eindigen op een lange klinker

Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden

Verkleinwoorden
hoofdregel
grondwoord eindigt op lange klinker
grondwoord van Franse herkomst
grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool

Hoofdletters of kleine letters?
hoofdletter voor een eigennaam
persoonsnamen
benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
benamingen van historische en terugkerende periodes
benamingen van stromingen en overtuigingen
namen van instellingen, merken, titels
hoofdletter uit respect
zelfstandige naamwoorden uit het Duits
hoofdletter aan het begin van een zin

Afkortingen, symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden, verkortingen
afkortingen
symbolen
initiaalwoorden en letterwoorden
verkortingen

Woorden afbreken

Woordenlijst met de juiste spelling

Op deze website kunt u zoeken naar de juiste spelling van Nederlandse woorden. De woorden worden weergegeven in de nieuwste spelling. Vervoegingen en verbuigingen zijn afkomstig van Wiktionary. Afbrekingen komen van de NTG-werkgroep Spelling (www.ntg.nl) Bij flink wat woorden worden ook synoniemen getoond. Deze zijn gegenereerd uit de woordenboeken van Ergane. Spellingsregels en taalkundige termen zijn overgenomen uit het besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005

| Woordenlijst | Spellingsregels | Taalkundige termen |