Add to Google

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep

regel 2.B

Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt.

Het gaat om de medeklinkers b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, z en c (uitgesproken als /k/) en om de korte klinkers /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

netten

biggen

remmen

aerobiccen

Uitzonderingen op deze regel:

(a) enkele medeklinker in verbogen en vervoegde vormen van woorden die eindigen op onbeklemtoond -el, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it, -em

schakelen

dreumesen

lemmeten

bezigen

leeuweriken

stencilen

kieviten

ademen

(b) enkele m in afleidingen van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um

Bussumer

Dokkumer

Maar: Blaricummer, Hilversummer

Woordenlijst met de juiste spelling

Op deze website kunt u zoeken naar de juiste spelling van Nederlandse woorden. De woorden worden weergegeven in de nieuwste spelling. Vervoegingen en verbuigingen zijn afkomstig van Wiktionary. Afbrekingen komen van de NTG-werkgroep Spelling (www.ntg.nl) Bij flink wat woorden worden ook synoniemen getoond. Deze zijn gegenereerd uit de woordenboeken van Ergane. Spellingsregels en taalkundige termen zijn overgenomen uit het besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005

| Woordenlijst | Spellingsregels | Taalkundige termen |